โปรแกรมบัญชี – การเงิน (Accounting & Financial)

ระบบการจัดการทางบัญชีและการเงินประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้จริง เป็น ระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ตรงตามหลักบัญชี และระเบียบสรรพากร รองรับการ จัดซื้อ -วิเคราะห์การซื้อ, การขาย -วิเคราะห์การขาย การติดตามหนี้-วิเคราะห์หนี้, การจ่ายชำระหนี้-วิเคราะห์หนี้ การบริหารสินค้าคงคลัง, การทำบัญชี งบการเงินต่างๆ ,การบริหารสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา และยังเชื่อมต่อกับระบบการผลิต ,WMS ,BI ฯลฯ ให้คุณได้ข้อมูลครบวงจร พร้อมต่อขยายระบบได้อย่างสบายใจ...

 

 

 

   
© ALLROUNDER